Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Chi tiết báo cáo xem tại đây.

Tin tức nổi bật