Công bố thông tin Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 31/01/2018, Công ty cổ phân BOT cầu Thái Hà được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu với nội dung cụ thể như sau:

Chấp thuận cho Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: BOT

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu)

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 400.000.000.000 đồng

Chi tiết văn bản Quyết định xem tại đây.

 

 

Thông tin khác

Tin tức nổi bật