Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch CTCP BOT cầu Thái Hà

Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà công bố thông tin về việc chính thức đưa cổ phiếu CTCP BOT cầu Thái Hà vào giao dịch trên thị trường UPCOM với những nội dung sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP BOT cầu Thái Hà

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: BOT

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 40.000.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 400.000.000.000 đồng

- Ngày giao dịch đầu tiên: 14/02/2019 (thứ năm)

Chi tiết văn bản xem tại đây.

 

Thông tin khác

Tin tức nổi bật