Công bố thông tin nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà công bố thông tin nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. 

Chi tiết nội dung xem tại đây.

Tin tức nổi bật