Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà công bố thông tin trở thành Công ty đại chúng

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà công bố thông tin trở thành Công ty đại chúng như sau:

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà hoạt động theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 1001045855 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 16/10/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26/10/2018, được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký đại chúng theo công văn số 26/UBCK-GSĐC ngày 03/1/2019.

Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Địa chỉ: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ

- Điện thoại: 024 6266 9797;           Fax: 024 6266 9797

- Website: botcauthaiha.com.vn

Nội văn bản chấp thuận xem tại đây.

 

Thông tin khác

Tin tức nổi bật