Nâng vị thế đáp ứng sự nghiệp phát triển GTVT

 
 

Nhiệm kỳ VI (2010-2015), Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đã nâng dần vị thế là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của trí thức KHKT cầu đường, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành GTVT, được Bộ GTVT ghi nhận.

Nhiều kết quả toàn diện

Đến nay, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có 89 tổ chức thành viên, bao gồm: 40 hội thành viên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; 20 hội, chi hội ở các cơ quan, đơn vị T.Ư; 25 HVTT; Bốn đơn vị trực thuộc (hai viện, một tạp chí, một trung tâm đào tạo) với tổng số 1 vạn hội viên. Đây là nhiệm kỳ hội phát triển nhiều nhất tổ chức thành viên với 10 hội địa phương và 10 HVTT thuộc T.Ư Hội.

Cũng nhờ đó, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức KHCN cầu đường Việt Nam, trong và ngoài ngành GTVT có tâm huyết, gắn bó và trách nhiệm với ngành nghề, đóng góp cho sự nghiệp phát triển cầu đường Việt Nam.

Để tăng cường mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ nhất là trong hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, T.Ư Hội đã chủ động xây dựng, ký kết bản quy chế phối hợp với Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ VN. Trên cơ sở các quy chế phối hợp đó, xây dựng chương trình phối hợp hàng năm để cùng giải quyết những vấn đề hai bên cùng quan tâm vì nhiệm vụ chung của ngành.

Thường trực Hội đã tham gia tư vấn và phản biện xã hội với Bộ GTVT bằng nhiều văn bản như: Khuyến nghị sau hội thảo quốc tế “Phát triển công nghệ xây dựng cầu đường tại Việt Nam”; Góp ý kiến dự thảo báo cáo cuối kỳ nghiên cứu khả thi dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long; Dự án điều chỉnh nút giao cầu Thanh Trì với QL5; Dự án nút giao hai đầu cầu Nhật Tân; Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam; Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi); Vị trí cầu đường sắt vượt sông Hồng tuyến số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi (Hà Nội)…

Theo yêu cầu của Bộ GTVT, Thường trực Hội đã cử hai chuyên gia là Phó Chủ tịch tham gia Tổ rà soát các dự án cầu trên hệ thống quốc lộ, rà soát trên 170 cầu yếu được thiết kế xây dựng mới, Tổ đề nghị và được Bộ chấp thuận không phá dỡ, để lại tăng cường sử dụng 65 cầu, tiết kiệm lớn cho ngân sách Nhà nước.

Hội cũng có nhiều văn bản khuyến nghị Bộ về giải pháp khắc phục tình trạng hằn lún vệt bánh xe sau khi đưa công trình vào khai thác. Đồng thời, hội cũng tham gia với Bộ GTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng nhựa đường trong xây dựng công trình giao thông”; Quy hoạch phát triển KHCN của Bộ GTVT và phản biện các dự thảo “Hướng dẫn thiết kế và thi công cầu treo dân sinh”, “Tiêu chuẩn khảo sát đường ô tô”… T.Ư Hội đã có nhiều văn bản khuyến nghị và góp ý kiến về dự thảo Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật và quản lý đường GTNT; Góp ý kiến về quy định hướng dẫn kiểm toán đánh giá cầu; Áp dụng tiêu chuẩn, tính toán tần suất thiết kế, khẩu độ cầu cống khi mở rộng QL1 và nâng cấp QL14 qua Tây Nguyên; Về chất lượng từ khâu thiết kế dự án nâng cấp tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; Về xử lý cung trượt tại Km83 đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai…

Đây cũng là nhiệm kỳ T.Ư Hội phối hợp với Bộ GTVT, các Sở GTVT và hội thành viên đã tổ chức nhiều nhất các hội thảo khoa học - công nghệ thiết thực và thực hiện nghĩa vụ với tổ chức quốc tế mà hội là một thành viên mà nổi bật là: Hội thảo “Tăng cường năng lực quản lý dự án và bảo đảm chất lượng công trình giao thông”. Sau hội thảo, Thường trực T.Ư Hội đã có Bản khuyến nghị 7 điểm về chủ đề này. Bộ trưởng Bộ GTVT đã có văn bản thống nhất với các khuyến nghị của hội và giao các cơ quan của Bộ triển khai thực hiện.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm kỳ tới, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam sẽ bám sát, chủ động và tích cực góp phần thực hiện phương châm hành động của Bộ GTVT và kế hoạch, chương trình của Bộ GTVT triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, Hội sẽ quán triệt và vận dụng thực hiện phương hướng hoạt động và nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội VII Liên hiệp Hội Việt Nam (6/2015) đã đề ra.

Đầu tiên là, tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức. Hội sẽ nghiên cứu điều chỉnh, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy từ T.Ư Hội đến các hội thành viên theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hướng về cơ sở; Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới về tổ chức và quản lý của ngành, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thực chất của hội.

Thứ hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. T.Ư Hội và các hội thành viên sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ GTVT, các cơ quan thuộc Bộ, các Sở GTVT để có các hợp đồng (đặt hàng) nhiệm vụ về KHCN, biên soạn tiêu chuẩn, tham gia tư vấn và phản biện xã hội các chủ trương xây dựng, thẩm tra các dự án, đề án kỹ thuật và quản lý cầu đường. Đồng thời, tổ chức hội và cá nhân chuyên gia chủ động tham gia tư vấn, phản biện và khuyến nghị những vấn đề thấy cần thiết, hoặc các vấn đề nóng, nhạy cảm thuộc ngành mà xã hội quan tâm.

Thứ ba là, đẩy mạnh hoạt động KHCN và phổ biến kiến thức. Hội sẽ chủ động thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ GTVT với T.Ư Hội trọng tâm là đề án tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới theo phương pháp Superpave trong thiết kế hỗn hợp, thí nghiệm, chế tạo và thi công hỗn hợp bê tông nhựa nóng làm lớp mặt đường cao cấp tại Việt Nam; Đề tài nghiên cứu về xây dựng chỉ dẫn thiết kế kết cấu áo đường mềm cấp cao cho hệ thống đường ô tô cao tốc tại Việt Nam…

Các tổ chức hội cần chú trọng hơn hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới, phù hợp với khả năng và điều kiện của Hội; Khuyến khích và giúp đỡ tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện các đề tài thông qua Vụ KHCN - Bộ GTVT và Liên hiệp Hội Việt Nam; Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cầu đường theo yêu cầu của Bộ và Tổng cục ĐBVN.

Hàng năm, Hội chọn chủ đề thiết thực về KHCN cầu đường để phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề (quốc tế, quốc gia hoặc khu vực); Lựa chọn công trình và chủ đề để tổ chức tổng kết kỹ thuật; Phổ biến kiến thức KHCN, kiến thức ATGT liên quan đến cầu đường, thông tin KHCN, đào tạo nâng cao, tham quan học tập; Tổ chức báo cáo chuyên đề về công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng cầu đường…

Thứ tư là, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế. Hội sẽ tổ chức thực hiện bản thỏa thuận hợp tác dài hạn T.Ư Hội đã ký với Công ty KUROSAWA (Nhật Bản) trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về hệ thống neo dự ứng lực KTB và dầm BTDƯL SPC nhịp dài. Tiếp tục hoàn thiện đề cương, dự toán của đề án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thiết kế hỗn hợp, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp Superpave ở Việt Nam” để trình lãnh đạo Bộ GTVT phê duyệt và triển khai theo thông báo kết luận của Bộ GTVT.

Làm rõ nghĩa vụ và quyền lợi trong việc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Hội KHKT Cầu đường Việt Nam là đại diện cho Việt Nam tham gia Hiệp hội Đường bộ toàn cầu (PIARC) để thực hiện. Thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hội Đường bộ Nhật Bản (JARA) theo nội dung bản ghi nhớ đã ký.

Thứ năm là, mở rộng hoạt động xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành GTVT. Trong đó, Hội sẽ mở rộng hoạt động xã hội gắn với nghề nghiệp như tham gia vận động xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, chương trình “Nhịp cầu yêu thương”, giúp đỡ các hội viên nghèo gặp khó khăn đột xuất, trao giải thưởng sinh viên cầu đường xuất sắc, tổ chức hoạt động văn hóa thể thao ở địa phương… Cùng đó, hội sẽ tổ chức, động viên cán bộ, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành GTVT, thể hiện sự gắn bó, tình cảm, tâm huyết nghề nghiệp và trách nhiệm của hội đối với ngành; Khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội; Tiếp tục thực hiện việc xét chọn tôn vinh danh hiệu “Nhà KHKT và quản lý cầu đường tiêu biểu”. Đẩy mạnh các mặt hoạt động hướng tới và chuẩn bị tổ chức tốt lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội KHKT Cầu đường Việt Nam vào cuối năm 2017.

Thứ sáu là chủ động tranh thủ sự chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Bộ GTVT và Liên hiệp Hội Việt Nam. T.Ư Hội chủ động duy trì mối quan hệ thường xuyên với Bộ GTVT, bám sát nhiệm vụ của ngành, hàng năm có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ để thống nhất chương trình phối hợp với Bộ và Tổng cục Đường bộ VN và kiến nghị Bộ giải quyết những vấn đề cần thiết, tạo điều kiện cho hội phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp ngày càng hiệu quả hơn với ngành. 

Đức Nguyên – Báo giao thông

 

Tin tức nổi bật