NQHĐQT về việc thông qua triển khai phương án chào bán và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ

NQHĐQT về việc thông qua triển khai phương án chào bán và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ. Chi tiết tại file đính kèm

Tin tức nổi bật