Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian: 09h00 - 11h30, ngày 16/04/2019;

- Địa điểm: hội trường công ty, thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây.

Tin tức nổi bật