Báo cáo quản trị công ty năm 2018

Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà công bố thông tin báo cáo quản trị năm 2018.

Chi tiết báo cáo xem tại đây.

Tin tức nổi bật