Xây dựng

Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà xác định Xây dựng là một trong những lĩnh vực đầu tư mũi nhọn trong kế hoạch phát triển lâu dài của Công ty. Vì vậy Công ty luôn tìm kiếm và mở rộng các cơ hội thực hiện đầu tư cho các dự án về Xây dựng. Với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm và tiềm lực về tài chính, Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà đang ngày càng khẳng định uy tín về chất lượng và tiến độ xây dựng công trình trong cả nước.